Αποστολή & Λήψη FAXΑποστολή Fax:
  • Αθήνα  0,80€  η 1η σελίδα και 0,50€ κάθε επόμενη
  • Επαρχία 1,40€ η 1η σελίδα και 0,50€ κάθε επόμενη
  • Εξωτερικό 2,00€ η 1η σελίδα και 0,50€ κάθε επόμενη 

Λήψη Fax.