Ασπρόμαυρα Φωτοαντίγραφα Α4 & Α3


Προσφορά για ποσότητες από 3.000 Α4 ασπρόμαυρα και άνω από 0,025€ / όψη.

  • Α4 μονή όψη 0,05€ 
  • Α4 διπλή όψη 0,10€ 

  • Α3 μονή όψη 0,10€ 
  • Α3 διπλή όψη 0,20€ 

Για τα ασπρόμαυρα φωτοαντίγραφα χρησιμοποιείται χαρτί 80 gr. αρίστης ποιότητος.