Προσφορές


  • Προσφορά για ποσότητες από 3.000 Α4 ασπρόμαυρα και πάνω 0,025 € / όψη + ΦΠΑ
  • Προσφορά για ποσότητες από 500 Α4 έγχρωμα και πάνω 0,09 € / όψη + ΦΠΑ
  • Ασπρόμαυρες φωτοτυπίες αρχιτεκτονικών σχεδίων έως Α0 από 1,50 € το τρέχον μέτρο
  • 100 κάρτες μονής όψης 15,00€ 
  • 500 κάρτες μονής όψης 40,00€ 
  • 1.000 κάρτες μονής όψης 60,00€